Slike

Tradicionalno u modernoj umetnosti 100X70 400e   Tradicionalno u modernoj umetnosti  100X70  400e Pokušaj sa jednim krilom            80X60    300e  Pokušaj sa jednim krilom 80X60  300e
Tradicionalni plesovi indijanaca      100X70   400e  Tradicionalni plesovi indijanaca   100X70  400e .Na krilima leptira                  80X60    400e  Na krilima leptira 80X60 400e
Maske i rituali indijanaca          100X80    400e  Maske i rituali indijanaca 100X80 400e Pogled na budućnost            140X110     300e  Pogled na budućnost  140X110  300e
Život indijanaca od nekada do sada   70X 60    300e  Život indijanaca od nekada do sada 70X 60 300e .Indijanski plesovi                 100X70    400e Indijanski plesovi 100X70  400e 
Maska muškarca(indijanca)        80X40    200e  Maska muškarca (indijanca)  80X40  200e Maska žene(indijanke)            80X40    200e  Maska žene (indijanke)  80X40  200e
Pogled deteta na život indijanaca     80X60    400e  Pogled deteta na život indijanaca  80X60  400e Pogled na prošlost               97X107    300e  Pogled na prošlost 97X107 300e
Lov na ribu                      60X40    300e  Lov na ribu  60X40  300e

 

webFlomaster